Vize

Účelem spolku je poskytování veřejně prospěšných činností, směřujících k aktivizaci kulturního, společenského, sportovního a sociálního života v obcích Zubrnice a Křešice. Cílem je zlepšení podmínek pro děti, mládež, ženy na mateřské dovolené a občany v důchodovém věku, rozvoj dobrých mezilidských vztahů a aktivizace občanů, zachování přírody, podpora myšlenek trvale udržitelného způsobu života a jejich uplatnění v rámci obce a regionu, péče o kulturní dědictví a historii obce a regionu, zvýšení povědomí o starých a tradičních řemeslech, rozvoj příhraniční spolupráce s Německem, zvýšení povědomí o historii obce a regionu a rozvoj turistického ruchu.

Co děláme

Postupně ožívající památka je od začátku centrem kulturních aktivit. Vznikl zde taneční film, v souvislosti s farou vyšly již tři knihy. Centrum Vincence Zahradníka, které ve faře vzniklo, pravidelně účinkuje na jarmarcích v Zubrnicích, AmbrossGutu Schönbrunn, mělo veřejné akce také například v Praze a Zittau (Žitava).

Ve stodole a na faře se pravidelně konají kulturní a sportovní akce. Centrum Vincence Zahradníka iniciovalo vánoční koncerty v kostele. Fara Vincence Zahradníka je opět centrem kultury a setkávání, je například oblíbenou adresou Česko-německého fóra mládeže. Faru navštívila řada osobností z kultury i politiky. Kulturní aktivity byly opakovaně reflektovány v tisku a rozhlase.

Partnerství

Centrum Vincence Zahradníka spolupracovalo se skanzenem AmbrossGut Schönbrunn od roku 2017. Centrum bylo pravidelně hostem jarmarků, iniciovalo a zrealizovalo v AmbrossGutu výstavu k událostem roku 1968.