Požehnání fary a stodole

Vítání léta na faře

Sobota 20. června 2015, 17 – ? hodin, Zubrnice 39

Pozvánka

Požehnání fary a stodole

Požehnání fary a stodole

Požehnání fary a stodole budoucímu Centru Vincence Zahradníka panem farářem P. Josefem Mazurou, administrátorem exc. 

Pozvánka

Kupní smlouva s Římskokatolickou farností Zubrnice

Podepsána kupní smlouva s Římskokatolickou farností Zubrnice, která byla zastoupena panem Rev. Dom. Josefem Mazurou a schvalovací potvrzení vydalo biskupství litoměřické s podpisem generálního vikáře P. ThLic. Stanislava Přibyla CSsR.