Požehnání fary a stodole

Požehnání fary a stodole

Požehnání fary a stodole budoucímu Centru Vincence Zahradníka panem farářem P. Josefem Mazurou, administrátorem exc. 

Pozvánka

Kupní smlouva s Římskokatolickou farností Zubrnice

Podepsána kupní smlouva s Římskokatolickou farností Zubrnice, která byla zastoupena panem Rev. Dom. Josefem Mazurou a schvalovací potvrzení vydalo biskupství litoměřické s podpisem generálního vikáře P. ThLic. Stanislava Přibyla CSsR.